Examenul de grad principal, Sesiunea spetembrie 2022, pentru candidații înscriși din Filiala OAMGMAMR Satu Mare, se va susține în următoarele locații:

·       01.09.2022, sediul  Universității Vasile Goldiș, Filiala Satu Mare, strada Mihai Viteazul nr.26, asistenți medicali generaliști, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianți medicali.* 02.09.2022, sediul OAMGMAMR Satu Mare, strada Hașdeu nr. 15, asistenți medicali alte specialități (radiologie, laborator, farmacie etc.)

–  Lista cu repartiția pe săli a candidaților admiși la examenul de grad principal va fi afișată la locația de desfășurare a examenului.

– Candidații au acces în sălile de susținere a testului grilă în intervalul 08:30 – 08:45 pe baza actului de identitate aflat în termen de valabilitate.

– La intrarea în sală se va asigura triajul epidemiologic al candidaților și dezinfecția mâinilor cu dezinfectant.

– Candidații sunt obligați la purtarea măștii faciale pe durata prezenței în sala de examen.

 Pentru completarea datelor de identificare şi a grilelor de răspuns, candidaţii folosesc numai CERNEALĂ SAU PASTĂ DE CULOARE ALBASTRĂ. Orice altă culoare decât cea albastră este interzisă, fiind considerată semn distinctiv.

Este interzisă folosirea de către candidați a telefoanelor mobile sau a altor mijloace electronice de comunicare pe durata examenului.