Începând cu data de 28.11.2019  OAMGMAMR Satu Mare demarează acțiunea de eliberare a avizelor de exercitare a profesiei de asistent medical generalist, asistent medical, moașă, soră medicală pentru anul 2020.

  Pentru eliberarea avizului anual de exercitare a profesiei  sunt  necesare următoarele documente:

1.Certificatul de membru în original sau copie.

2.Asigurare de malpraxis încheiată, obligatoriu, pentru anul calendaristic 2020, perioada 01.01.2020- 31.12.2020, în copie xerox;

 Plafoanele minime obligatorii ale sumei asigurate sunt:

• 20.000 euro pentru aistenții care exercită profesia ca practică independentă;

• 10.000 euro – pentru asistenții medicali/moașe care își exercită profesia în unitățile sanitare cu paturi, UPU-SMURD, servicii de ambulanţă;

• 4.000 euro – pentru asistenții medicali/moașe care își exercită profesia în cabinete de medicină primară, ambulatorii, laboratoare;

• 2.000 euro – pentru asistenții medicali care își exercită profesia în farmaciile cu circuit deschis, asistenţii de igienă şi sănătate publică şi cei care lucrează în serviciile de medicină legală;

3.Extras din REVISAL cu salariul de bază, extras înregistrat ștampilat și semnat,  în vederea calculării cotizației anuale;

4.Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

5.Alte documente daca sunt modificări în datele personale/profesionale.

Atenție !!!

Avizul se eliberează doar asistenților care au acumulat minimum 30 de credite aferente anului 2019.

 Asistenţii care exercită profesia după vârsta de pensionare vor depune în plus față de documentele menționate mai sus un certificat de sănătate fizică și psihică.

 Documentele se vor depune la sediul OAMGMAMR Satu Mare după următorul program

– LUNI – JOI, 8.30-15.30

– VINERi, 9.00-12.00

 Avizul va fi eliberat în ziua următoare depunerii documetelor.

                                                         OAMGMAMR Satu Mare