OAMR SATU MARE,

Rolul fundamental al OAMGMAMR este de a acţiona pentru dezvoltarea profesiei de asistent medical/moaşă şi pentru schimbarea statutului profesional al asistentului medical de la cel de subordonat al medicului la cel autonom, de membru al echipei medicale cu drepturi egale în ceea ce priveşte procesul de îngrijire a pacienţilor.

Elementul esenţial în vederea realizării acestor obiective este reprezentat de procesul educaţional. Acest proces începe cu educaţia de bază şi se continuă, pe toată durata vieţii, cu educaţia medicală continuă.