Educatie Continua

Educaţia medicală continuă este o necesitate şi o obligaţie profesională etică a fiecărui asistent medical/moaşă.

Asistentul medical/moaşa care nu se perfecţionează permanent poate fi dezavantajat – în condiţiile evoluţiei explozive a informaţiilor din domeniul medical, retardul professional se instalează foarte rapid şi devine vizibil.

A. Forme de învăţământ postuniversitar încadrate în educaţia continuă (asigurate prin instituţiile universitare de învăţământ medical acreditate/autorizate):
• cursuri de învăţământ postuniversitar
• cursurile de învăţământ postbază organizate de universităţi – masteratul şi doctoratul (forme de învăţământ aprofundat şi academic).
• dobândirea de atestate şi specializări

B. Forme de educaţie medicală continuă organizate de OAMGMAMR singur sau împreună cu instituţii cu rol educaţional, acreditate, , folosind pentru predare formatori acreditaţi/autorizaţi şi atestaţi de OAMGMAMR:
• cursuri de educaţie permanentă;
• ateliere de formare (forme educaţionale utilizând metode complexe de educaţie a adultului, bazate preponderent pe dinamică de grup);
• stagii practice;
• manifestări ştiinţifice: – congrese, simpozioane, conferinţe, etc.

Mai multe informaţii privind educaţia medicală continuă veţi găsi în pagina de legislaţie românească – „Programul Naţional de Educaţie Medicală Continuă”.