Facultatea de asistenţi medicali

În  cadrul Universităţii de Vest Vasile Goldis din Arad  – Filiala Satu Mare

Specializarea: Asistenta medicala
Durata: 3 ani
Forma de invatamant: zi
Credite transferabile: 180
Titlul absolventului: ASISTENT MEDICAL GENERALIST