IMPORTANT !!!

Eliberare avize de exercitarea profesiei pentru anul 2021

Având în vedere situația creată de pandemia de COVID 19, suntem nevoiți să adoptăm măsuri adecvate pentru evitarea răspândirii virusului, prin respectarea măsurile recomandate de autorități.

În acest sens, activitatea OAMGMAMR Satu Mare a fost adaptată astfel încât să putem oferi membrilor noștri un nou proces de eliberare a avizelor de exercitare a profesiei.

Avizele de exercitare a profesiei pentru anul 2021 vor fi eliberate în perioada 12octombrie – 31 decembrie 2020șiNU până la data de 31 martie a anului următor.

Pentru eliberarea avizului, sunt necesare următoarele documente:

1.Cerere tip (o găsiți în atașament).

2)Asigurarea de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională, valabilă pentru perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2021, cu respectarea sumei minime de asigurare prevăzută legal pentru locul de muncă.

* Menționăm că asigurările care nu acoperă integral anul 2021 nu vor fi luate în considerare, conform Hot. Consiliului National al OAMGMAMR nr. 5/16.03.2018.

3) Dovada plăţii cotizaţiei de membru OAMGMAMR pentru anul in curs şi plata in avans pentru cel puţin 6 luni din anul 2021 pentru cei cărora angajatorul NU le reţine lunar cotizaţia de membru pe statul de platăşi NU le virează lunar în contul organizaţiei.

CONT IBAN :

•    BCR Satu Mare                          RO03RNCB0221043051180001   •    Banca Transilvania Satu Mare  RO67BTRL03101205G01021XX

4)Extras din Revisal (Raport per salariat) semnat, ștampilta și datat de către angajator (excepție fac asistenții medicali din unitățile sanitare care virează cotizația de membru lunar). Valabilitatea Revisalului este de 10 zile de la data emiterii.

5)Copie carte de identiate pentru actualizarea datelor în RegistrulUnic.

6)Documente privind alte modificari nedeclarate: schimbare nume (căsătorie, divorț).

Atenție!!!

Pentru membri OAMGMAMR Satu Mare care, la data solicitării nu îndeplinesc condițiile legale, pentru cei care  care solicit avizul după data de 31 decembrie 2020, eliberarea  acestui document se va face cu valabilitate doar de la data solicitării și a îndeplinirii tuturor cerințelor legale.

Răspunderea pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moașă sau asistent medical, fără avizanual, revine membrului OAMGMAMR  încauză și angajatorului.

Asistenții medicali angajați în CMI-uri ,  sistemul privat sau la cabinete, laboratoare, farmacii etc. vor transmite toate documentele scanate pe e-mail, la adresa avizeoamrsm@gmail.com

NOTĂ!

Asistenţii medicali  PENSIONARI care îşi continuă activitatea in sistemul de sănătate , vor depune  Decizia de pensionare şi Certificatul medical A5  (se solicităanual) în vederea eliberării  avizului. 

Avizele se eliberează doar încondițiile cumulării unui număr de 30 de credite EMC aferente anului 2020. Sunt exceptaţi de la obligativitatea de a cumuli creditele stabilitepentru un an calendaristic membri  OAMGMAMR  care au profesat o perioadă mai mică de şase luni în anul calendaristic respective, precum şi asistenţii medicali nevăzători.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0361-881.661

             Programul de lucru

Luni: 9.00-15.30

Marți 9.00-15.30

Miercuri: 11.00 – 17.00

Joi: 9.00 – 15.30

Vineri 9.00-11.00.

Birou Executiv OAMGMAMR Satu Mare