Examenul de grad principal pentru asistenţii medicali generaliști va avea loc în data de 02.09.2021, între orele 10.00 – 12.00 la sediul Universității Vasile Goldiș din strada Mihai Viteazu nr.26.

–        Examenul pentru celelalte specialităţi va avea loc în data de 03.09.2021, între orele 10.00 – 12.00, la sediul OAMGMAMR  Satu Mare din strada Hașdeu nr.15.În conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1137/06.09.2018, cu modificările și completările ulterioare:

–        candidaţii vor avea acces în sălile de susţinere a testului – grilă între orele 08.30 şi 08.45, pe baza tabelelor afişate la intrare/săli şi a actului de identitate (B.I., C.I. sau paşaport), aflat în termen de valabilitate;

–        la intrare în sălile de examen se va face triajul epidemiologic al candidaților care vor completa o declarație pe propria răspundere referitoare la starea de sănătate;

–        candidații sunt obligați să poarte mască pe toată durata prezenței în sala de examen.Nu se pot prezenta la examen persoanele care se află în următoarele situații:

  • cei cu febră (mai mare de 37,3 0 C) și / sau semne/simptome de infecție respiratorie (rinoree, strănut repetat, tuse, dificultăți în respirație – scurtarea respirației);
  • cei confirmați cu infecție cu SARS-CoV-2, aflați în perioada de izolare la domiciliu;
  • cei care sunt declarați contacți direcți cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2, aflați în perioada de carantină la domiciliu / carantină instituționalizată.

                                         COMISIA LOCALA DE EXAMEN