REGULAMENT DE ÎMPRUMUT

În vederea împrumutării cărţilor aflate în biblioteca OAMGMAMR filiala Satu Mare, trebuie respectate următoarele ccondiţii:
1. Asistentul trebuie să fie membru activ al OAMGMAMR filiala Satu Mare – cu cotizaţia plătită la zi;
2. Perioada de împrumut este de cel mult 2 săptămâni, cu posibilitatea de prelungire în caz de nevoie – prin prezentarea cărţii la sediu de către asistent şi prelungirea perioadei sub semnătură (nu se admite prelungire telefonic);
3. În cazul în care asistentul medical nu returnează cartea la timp, i se retrage dreptul de a mai împrumuta cărţi din bibliotecă;
4. Numărul maxim de cărţi împrumutate odată este de cel mult 2 cărţi;
5. La primul împrumut, asistentul medical trebuie să deţină cartea de identitate şi să semneze o declaraţie pe proprie răspundere prin care se obligă să respecte prevederile prezentului regulament şi să restituie cărţile împrumutate, la timp şi în stare bună.
6. În cazul pierderii cărţii împrumutate, asistentul medical este obligat să o cumpere şi să o înapoieze organizaţiei. Dacă este vorba de o carte din altă ţară, asistentul va plăti o amendă de 300 lei/carte pierdută.
7. Cartea împrumutată trebuie returnată în aceeaşi stare. În cazul în care este deteriorată, se vor aplica menţiunile prevăzute la punctul 5.
8. În perioadele de solicitare maximă a unui singur exemplar (ex. Înainte de examenul de grad principal), perioada de împrumut se poate reduce conform solicitărilor de împrumut.