Membri Consiliului Național al OAMGMAMR reuniți în ședință plenară în perioada 20-21.11.2019, cu respectarea regulamentului de procedură, au hotărât ca începând cu 1 ianuarie 2020 participarea la cursurile de Educație Medicală Continuă (EMC) organizate de OAMGMAMR să fie gratuită.
  Excepție fac cursurile de EMC organizate pentru asistenții medicali și moașe cu credite restante.
Mai mult, OAMGMAMR va pune la dispoziție o platformă națională pentru cursuri online de educație medicală continuă. De asemenea, vor continua să fie disponibile și cursurile existente în prezent pe platformele filialelor judetene, fără taxă.
  Costurile de administrare, mentenanță și pentru dezvoltarea acestor platforme, precum și costurile legate de elaborarea suporturilor de curs de către specialiști vor fi susținute financiar de către OAMGMAMR.
Totodată, la lucrările Consiliului Național (CN) al OAMGMAMR au fost discutate o serie de luări de poziție din spațiul public cu privire la cotizațiile membrilor (scrisoarea domnului deputat Radu Sebastian pin care se solicită cotizația în cuantum fix, precum și scrisoarea Asociației Naționale a Asistenților Medicali Generaliști din Medicină Primară care solicită menținerea cotizației ca procent din salariul de bază). 
  Referitor la de cotizație, trebuie precizat faptul că organismele profesionale și de reglementare definite prin lege, inclusiv OAMGMAMR, se autofinanțează pentru a-și exercita atribuțiile definite de lege. În consecință, toate profesiile care fac obiectul reglementărilor legale din România plătesc o cotizație de membru autorității de reglementare. Având în vedere că opiniile formulate în spațiul public menționate mai sus reprezintă puncte de vedere contradictorii, s-a luat decizia în Consiliul Național de a realiza o analiză comparativă a modului de stabilire a cotizației, atât în raport cu alte organisme/autorități profesionale și de reglementare din spațiul european, cât și în raport cu alte organisme profesionale la nivel național, inclusiv în raport cu organizații patronale și sindicale finanțate conform legii, prin contribuțiile membrilor. Concluziile analizei vor fi prezentate în următoarea ședință a Consiliului Național