LEGE Nr. 358 din 18 decembrie 2013 pentru modificarea art. 196A1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
mai mult
pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale în unităţile sanitare publice din sectorul sanitar,...
mai mult
privind protectia si promovarea drepturilor copilului, publicata in M. Of. partea I nr. 557/23.06.2004. Aceasta Lege o gasiti in documentul...
mai mult
RDIN Nr. 636 din 13 mai 2013 pentru aprobarea Normelor privind organizarea cursurilor pentru pregătirea infirmierilor /infirmierelor de către furnizori...
mai mult
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului şi a examenului pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante, precum...
mai mult
pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de bază, în conformitate cu prevederile notei din anexa nr. II/2 la...
mai mult
pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de bază, în conformitate cu prevederile art. 5 din anexa nr. I...
mai mult
privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea...
mai mult
pentru aprobarea Normelor privind obţinerea specializărilor de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, a Listei specializărilor pentru...
mai mult