6Asistentul medical generalist, moaşa sau asistentul medical care nu exercită profesia o perioadă mai mare de 5 ani, este obligat să solicite Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, reatestarea profesională, conform articolului 18, Secţiunea a-3-a, Capitolul 1 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea O.A.M.G.M.A.M.R.

Reatestarea profesională constă în efectuarea unui stagiu practic şi susţinerea unei probe teoretice după finalizarea stagiului, în termen de maximum 60 de zile.

a) Stagiul practic:
– are durata de 3 luni, câte 8 ore/zi, pentru asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care au o vechime în specialitate mai mică de 3 ani sau nu au profesat;
– are durata de o lună, câte 6 ore/zi, pentru cei cu vechime între 3 şi 5 ani;
– are durata de o lună, câte 4 ore/zi, pentru cei cu vechime peste 5 ani;
– se va efectua în unităţi sanitare stabilite de OAMGMAMR;
– punctajul minim la stagiul practic este 7.

b) Proba teoretică:
– constă în test-grilă cu 40 de întrebări;
– punctajul minim de promovare a probei teoretice este 7;
– întrebările vor avea 3 variante de răspuns, cu un singur răspuns corect;
– se susţine numai după promovarea stagiului practic;
– în caz de nepromovare a probei teoretice, la solicitarea candidatului, se poate organiza o altă sesiune de examen la o dată stabilită de comisie, dar nu mai târziu de 15 zile.