Avizele de exercitare a profesiei pentru anul 2023 vor fi eliberate în perioada 14 octombrie – 31 decembrie 2022.

Pentru eliberarea avizului anual sunt necesare următoarele documente:

1.Cerere tip (o găsiți în atașament).

2)Asigurarea de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională, valabilă pentru perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2023, cu respectarea sumei minime de asigurare prevăzută legal pentru locul de muncă.

* Menționăm că asigurările care nu acoperă integral anul 2023 nu vor fi luate în considerare, conform Hotărârii Consiliului National  OAMGMAMR nr. 5/16.03.2018.

3) Dovada plăţii cotizaţiei de membru OAMGMAMR pentru anul in curs şi plata în avans pentru cel puţin 6 luni din anul 2023 pentru cei cărora angajatorul NU le reţine lunar cotizaţia de membru pe statul de plată şi NU le virează lunar în contul organizaţiei.

CONT IBAN :

•    BCR Satu Mare                           RO03RNCB0221043051180001 

•    Banca Transilvania Satu Mare  RO67BTRL03101205G01021XX  

4)Extras din Revisal (Raport per salariat) semnat, ștampilat și datat de către angajator (excepție fac asistenții medicali din unitățile sanitare care virează cotizația de membru lunar). Valabilitatea Revisalului este de 10 zile de la data emiterii.

5)Copie carte de identiate pentru actualizarea datelor în Registrul Unic.

6)Documente privind alte modificari nedeclarate: schimbare nume (căsătorie, divorț).

 Atenție!!!

Pentru membri OAMGMAMR Satu Mare care, la data solicitării nu îndeplinesc condițiile legale, pentru cei care  solicită avizul după data de 31 decembrie 2022, eliberarea  acestui document se va face cu valabilitate doar de la data solicitării și a îndeplinirii tuturor cerințelor legale.

Răspunderea pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moașă sau asistent medical, fără aviz anual,  revine membrului OAMGMAMR  în cauză și angajatorului.

Asistenții medicali angajați în CMI-uri ,  sistemul privat sau la cabinete, laboratoare, farmacii etc. vor transmite toate documentele scanate pe e-mail, la adresa avizeoamrsm@gmail.com

Ulterior, după ce este verificat întreg setul de documente, solicitantul va primi avizul pe e-mail, în format pdf (doar dacă documentele trimise întrunesc condițiile legale de eliberare). În cazul în care sunt identificate nereguli, va fi transmis un răspuns în acest sens tot pe e-mail.

NOTĂ!

Asistenţii medicali  PENSIONARI care îşi continuă activitatea in sistemul de sănătate privat, vor depune  Decizia de pensionare şi Certificatul medical A5  (se solicit anual) în vederea eliberării  avizului. 

Avizele se eliberează doar încondițiile cumulării unui număr de 30 de credite EMC aferente anului 2022. Sunt exceptaţi de la obligativitatea de a cumula creditele stabilite pentru un an calendaristic numai membri  OAMGMAMR  care au profesat o perioadă mai mică de şase luni în anul calendaristic respectiv, precum şi asistenţii medicali nevăzători.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0361-881.661 între orele 8.30-15.30.