Candidații respinși pot depune contestații la sediul OAMGAMR -Satu Mare, Str. B.P. Hasdeu, nr. 15 în termen de 24 ore(02.09.2022 ora 16 :30) de la afisarea rezultatelor